Chlazení mouky

Konstantní teplota mouky ve směsi
konstantní výrobek po celý rok

Systém CEPI

Postupné dosažení požadované teploty

Konstantní teplota mouky ve směsi

Bez vody a inertních plynů

Čeření

Systém CEPI

Systém CEPI postavený na principu výměny chlazeného vzduchu, vháněného do sila prostřednictvím fluidního lůžka. Umožňuje postupné získávání nastavené teploty.

CENTRALIZOVANÝ SYSTÉM

Bez použití vody a inertního plynu: progresivní chlazení a vysoká přesnost teploty.

Provizorní chlazení mouky za použití dusíku či jiného inertního plynu, má za následek neřízené pohyby teploty a tím i velké rozdíly kvality těst v průběhu výroby. Náš systém umožňuje absolutní kontrolu v nastavení požadovaných parametrů. Eliminuje ztráty času a zdrojů při zahájení výrobního cyklu. Bez výměníku v dopravních cestách a tudíž bez jejich ucpávání.

Jak to funguje?

Konstantní kvalita mouky

Systém CEPI udržuje konstantní kvalitu po celý rok. Pomáhá se standardizací výroby. Díky chlazení vzduchem si přesně nastavíte teplotu, přívod vzduchu.

Konstantní kvalita mouky

Systém ultra flexibilní

Můžete si vybrat ze dvou modelů o rozdílném výkonu. Pro ilustraci - systém CEPI je schopen zchladit až 2 000 kg mouky o počáteční teplotě 34 °C na 22 °C za jednu hodinu.

Systém ultra flexibilní

Spolehlivé a racionální

Můžete se více věnovat pekařskému řemeslu. Po nastavení parametrů se o kvalitu bude precizně starat systém CEPI.

Spolehlivé a racionální

Konstantní teplota mouky ve směsi → konstantní výrobek po celý rok.

Přírodní dozrávání mouky je technologický proces, který má staletou historii tak, jako samotná pšenice.

Skladování a chlazení mouky

Spolehlivě a racionálně

Čerstvá
mouka

Jakákoliv mouka, od svého zpracování dále v čase, mění své reologické vlastnosti a její kvalita se může zlepšit nebo zhoršit

Čerstvě namletá mouka má nadměrně slabou reologickou strukturu a v kombinaci se špatnou enzymatickou aktivitou i malou absorbci vody a tmavší barvu. Při správném skladování se mouka postupně stává stále silnější, dokud nedosáhne svého maximálního stavu. Optimální hodnoty má asi 35 - 40 dní při 11 °C, 30 - 35 dnů při 16 °C, 25 - 30 dní při 26 °C a 15 - 20 dní při teplotě 31 °C. Přírodní dozrávání mouky je technologický proces, který má staletou historii tak, jako samotná pšenice.

Okysličení a zrání mouky

Nezanedbatelným ovlivňujícím prvkem při zrání mouky je přísun kyslíku, který může rychlost zrání a kvalitu mouky podstatně ovlivnit

Mouka bez aditiv je nedozrálá a je potřeba její skladování v silech na pekárně prodlužovat tak, aby bylo dosaženo optimální kvality. Pro skladování mouky je možné použít různé druhy sil s odlišnou kontrukcí a způsobem vyprazdňování, ale pouze sila s možností prostupu vzduchu do mouky umožní urychlit proces zrání mouky, přičemž u sil s fluidními lůžky může být proces zrání díky provzdušňování dvojnásobně rychlejší.

Teplota mouky pro zpracování

Pro docílení konstantní jakosti těst je potřeba udržovat veškeré suroviny v pokud možno stejných podmínkách a teplotách

Ideálním způsobem pro dosažení konstantních hodnot u mouky je chlazení či ohřev mouky na optimální teplotu. Systém je založen na přímé výměně vzduchu a mouky ve fluidním lůžku. Proud vzduchu se nejprve ochladí/ohřeje ve výměnících tepla a následně je předán do fluidního lůžka. Díky fluidnímu lůžku prostupuje ochlazený vzduch stejnoměrně masou mouky vzhůru celým silem. Tímto způsobem je dosaženo tepelné výměny ve všech vrstvách uskladněné mouky.

Řízené chlazení mouky

Inovovaný systém chlazení mouky od firmy CEPI je schopen zchladit až 2 000 kg mouky o počáteční teplotě 34 °C na 22 °C za jednu hodinu, při ∆T = 12

Výkon systému je závislý na typu mouky a teplotě a vlhkosti okolního prostředí. Místnost se sily na mouku a výměníky tepla musí být vybaveny potrubím pro odvod kondenzátu. Doporučuje se instalovat uzavřený cirkulační okruh chlazené vody s termostatickými hlavicemi pro dosažení stupně automatizace v návaznosti na kvalitu vnitřního a vnějšího prostředí. Pro dosažení snížení teploty mouky o maximálně 14 °C při ∆T > 12, je potřeba zařadit do systému paralelně dvě sila ochlazující mouku. Mouka tím pádem může odstát dvojnásobnou dobu oproti standardnímu ochlazení a získat tak dalších 6 °C.

Absolutní
kontrola

Díky kontrole nad vnějšími podmínkami máte ve svých rukou rychlost zrání, kvalitu těsta a výrobků. Absolutní kontrola vám dává absolutní kvalitu výrobku.

Mouka - vlhkost, obsah lepku, teplota a zralost. Téma, které je častým předmětem sporů mlynářů a pekařů. Téma, které tyto dva světy často rozděluje, ale zároveň je spojuje ve společný cíl a přání – stabilní vlastnosti a kvalita mouky. Ne všechny atributy je možné ovlivnit správným a přirozeným postupem výroby, a proto mnozí považují za pohodlnější (také vzhledem k tomu, že stávající právní předpisy to dovolují) dobrovolně přidávat bez omezení ("kvantum satis" jak říká zákon o některých přísadách) aditiva do mouky. Jedním z přirozenou cestou ovlivnitelných procesů je zrání mouky.

Centralizovaný
systém

Bez použití vody a inertního plynu: progresivní chlazení a vysoká přesnost teploty

Provizorní chlazení mouky za použití dusíku či jiného inertního plynu, má za následek neřízené pohyby teploty a tím i velké rozdíly kvality těst v průběhu výroby. Náš systém umožňuje absolutní kontrolu v nastavení požadovaných parametrů. Eliminuje ztráty času a zdrojů při zahájení výrobního cyklu. Bez výměníku v dopravních cestách a tudíž bez jejich ucpávání.

Variabilní tepelný výkon

Ultra flexibilní systém

Variabilní tepelný výkon

Dvě varianty rozměru sila a dvě varianty pro tepelný výkon (rychlost chlazení): systém kompletně přizpůsobený individuálním potřebám klienta.

2000x2000 mm

dmychadlo T° vstup T° výstup ΔT°
Varianta A 2000 kg/h 30 °C 18 °C 12
Varianta B 1500 kg/h 32 °C 17 °C 15

2500x2500 mm

Vyšší výkon chlazení díky větší výměně chlazeného vzduchu

dmychadlo T° vstup T° výstup ΔT°
Varianta A 2000 kg/h 30 °C 18 °C 12
Varianta B 1500 kg/h 32 °C 17 °C 15
Ultra flexibilní systém

Kontaktujte nás

Děkujeme. E-mail byl odeslán.

Vyplňte prosím všechny položky.